Risker med överstimulans

Vi föräldrar vill göra så mycket som möjligt med våra barn men detta kan faktiskt ge stora bakslag i slutändan i form av koncentrationssvårigheter men ibland även ett utagerande beteende.

Dagens föräldrar är väldigt pålästa och vi lever idag i ett samhälle som går extremt fort framåt och det är lätt hänt att man som förälder tar på sig för mycket saker vilket i sin tur stimulerar våra bebisar på ett sådant sätt att många bebisar blir överstimulerade.

En nybliven mamma måste plocka bort många aktiviteter och måste omproritera alla de gamla aktiviteterna som fanns innan bebisen kom till världen. Det är speciellt viktigt som mamma och pappa att kunna ta det väldigt lugnt och bara umgås med barnet. Detta är framförallt viktigt för barnets uppbyggnad av självkänsla men även att få möjligheten till att sakta lära sig om omvärlden.

Inte alla saker och ting går att lära sig fort och detta är en viktig del för att undvika onödig stress för barnet som blir allt mer vanligt.

Med ett babygym kan barn få för mycket stimulans om det inte används på rätt sätt men oftast är det i kombination med andra saker så som t.ex. mycket folk i rörelser kring babygymmet. Eller att babygymmet används för tidigt med för många leksaker men åldern på bebisen bör ligga kring 1-2 månader innan babygymmet används. Vi tycker det är viktigt att informera om detta problem som många inte känner till.

Ett överstimulerat barn riskerar att få framtida problem som liknar sjukdomar som ADHD eller DAMP så det är extra viktigt att barnet får möjligheten till att bygga en stabil grund redan från början så barnet blir rustad för det höga tempot vårat samhälle just nu upplever.

Där finns även andra problem som kan uppstå både fysiskt men även psykiskt som t.ex. psykosomatiska problem, för tidig åderförkalkning och diverse olika allergier. Allt grundar sig i problemet att barnet inte har fått bra hjälp med att lägga en bra grund till sin förståelde av världen. Detta tar helt enkelt tid och är något man som förälder inte kan påskynda, det måste ta den tid det tar.

Idag är man en duktig männsika om kalendern är fullbokat från början till slut men detta fungerar inte när man får barn och det är framförallt i början man ska undvika onödig stress och som förälder måste man kunna avboka saker och ting för att dra ned på tempot snarast.

Det är fint att kunna prestera i dagens samhälle och försök ge ditt barn den möjligheten genom att bygga förståelsegrunden rätt från början i lagom takt. Annars finns risken att allt vänder och det blir tvärtom.